Swedish Sports
Concussion Society
Society

Intresseföreningen syftar till att sprida vetenskapligt baserad kunskap och erfarenhet till dig som handlägger och rehabiliterar idrottare med hjärnskakning, eller till dig som vill fördjupa dig inom ämnet idrottsrelaterad hjärnskakning. En förening för dig som delar intresset för forskning om hjärnskakning.

Om SSCS

Denna förening bildades i samband med uppdateringskonferensen om hjärnskakning inom idrotten i Visby 2021. En hjärnskakning kan leda till stora konsekvenser på kort och lång sikt för den drabbade, och handläggning av en idrottare efter hjärnskakning är ofta en utmaning för det medicinska teamet. För korrekt handläggning av den drabbade idrottaren ställer höga krav på forskning och samverkan. Vi vill med bas i evidensbaserad kunskap förbättra den praktiska handläggningen av idrottare som drabbats. Målet med föreningen är att samordna och utveckla hjärnskakningsforskningen i Sverige och föreningen kommer presentera pågående forskning samt bidra med vetenskapligt förankrade och patientsäkra råd, riktlinjer och behandlingsförslag. På så sätt ökas spridningen av dessa så de snabbare kan omsättas i praxis. Via denna hemsida uppdateras medlemmarna om viktiga forskningsnyheter, men också om konferenser för fortsatt kunskapsutveckling i ämnet.

Denna förening bildades i samband med uppdateringskonferensen om hjärnskakning inom idrotten i Visby 2021. En hjärnskakning kan leda till stora konsekvenser på kort och lång sikt för den drabbade, och handläggning av en idrottare efter hjärnskakning är ofta en utmaning för det medicinska teamet. För korrekt handläggning av den drabbade idrottaren ställer höga krav på forskning och samverkan. Vi vill med bas i evidensbaserad kunskap förbättra den praktiska handläggningen av idrottare som drabbats. Målet med föreningen är att samordna och utveckla hjärnskakningsforskningen i Sverige och föreningen kommer presentera pågående forskning samt bidra med vetenskapligt förankrade och patientsäkra råd, riktlinjer och behandlingsförslag. På så sätt ökas spridningen av dessa så de snabbare kan omsättas i praxis. Via denna hemsida uppdateras medlemmarna om viktiga forskningsnyheter, men också om konferenser för fortsatt kunskapsutveckling i ämnet.  Läs mer

Kontakta oss

Vad är SSCS?

En intresseförening i syfte att föra samma oss som delar intresset för forskning och gemensamt verkar för ett förbättrat kunskapsunderlag och agerande gällande bedömning och handläggning av idrottare med hjärnskakning.

Vad gör SSCS?

Tillsammans skapar vi ett forum för kunskapsutbyte, sprider vetenskap och erfarenhet om prevention samt riktlinjer om bedömning, handläggning och rehabilitering av idrottare som drabbats.

Vem vänder sig SSCS till?

SSCS har förhoppningen att skapa samverkan mellan forskare och mellan forskning och klinik. SSCS är en intresseförening för dig som är involverad i handläggning och rehabilitering av idrottare som drabbats av hjärnskakning. Tillsammans tar vi ansvar, ökar kvalitet och agerar evidensbaserat.

STYRELSEN

Tönu Saartok

ORDFÖRANDE

niklas.marklund@med.lu.se

Leg. läk, med.dr. Pensionerad överläkare i ortopedi, Visby

Med nyväckt intresse kring idrottsrelaterade hjärnskakningar, en hittills styvmoderligt behandlad idrottsskada, framför allt på icke-elitnivå.

Läs mer

Kajsa Johansson

SEKRETERARE

yelverton@tegner.com

Leg. Fysioterapeut,
Docent i Fysioterapi, Linköpings Universitetet

Vårdenhetschef på Motions- och idrottsskadeenheten, Region Östergötland, där vi bland annat arbetar med bedömning och handläggning av patienter med idrottsrelaterad hjärnskakning. Forskningssamverkan med Svenska Handbollsförbundet för att kartlägga hjärnskakning, förbättra omhändertagande och handläggning samt utforska behovet av stöd till spelare som drabbats.

Mikael Swarén

KASSÖR

kajsa.johansson@liu.se

Forskare i idrottsmekanik, Högskolan Dalarna

Verksamhetsledare för Swedish Unit of Metrology in Sports vid Högskolan Dalarna, där stort fokus ligger på utveckling av objektiva mätmetoder inom idrott. Arbetar med kartläggning av våld mot huvudet i många olika idrotter samt ingår i arbetsgruppen Player Safety på Svenska Ishockeyförbundet, där stort fokus ligger på att förebygga hjärnskakningar hos ishockeyspelare.

Niklas Marklund

STYRELSELEDAMOT

doktortonu@telia.com

Överläkare och professor i Neurokirurgi, Lunds Universitet

Niklas Marklund forskar om traumatiska hjärnskador och har sedan länge ett fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Han har bedrivit projekt inom svensk elitfotboll och har publicerat flertal studier av idrottare med långdragna och kvarstående symptom efter hjärnskakning. I pågående studier analyseras biomarkörer, neuropsykologisk kartläggning och högupplöst avbildning av hjärnan med 7TMR.

Niklas Marklund har publicerat mer än 150 vetenskapliga artiklar, majoriteten om hjärnskakningar och svårare traumatiska hjärnskador. Niklas Marklund har stor erfarenhet av studier av idrottare med hjärnskakningsproblematik och har under flertal år anlitats som föreläsare både nationellt och internationellt om hjärnskakning inom idrotten.

Lars Lundgren

STYRELSELEDAMOT

swaren@kth.se

Lars Lundgrenleg sjukgymnastSpecialist i Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin
HERMELINEN

Lars arbetar som sjukgymnast i vårdföretaget HERMELINEN. Sedan 1990 har denna enhet arbetat med bedömning, behandling och rehabilitering av idrottens alla skador. Under slutet av 90 talet växte problematiken med hjärnskakningar och man blev allt mer varse om detta tillstånd. Idag arbetar Lars 100 % i klinisk verksamhet där idrotten står för stor del av arbetsdagen. Som rehabiliteringsansvarig för Luleå Hockeys medicinska team försöker han arbeta med tidig diagnostisering, tidig behandling samt säker återgång till idrott. De senaste åren har ett samarbete växt fram med Specialistkollegor som än mer identifierat cervikalryggens roll vid skallskada och nackdistorsion. I detta ämne håller Lars utbildningar ute i vårt land tillsammans med sitt team från Luleå.

Victor Bull

Victor Bull

STYRELSELEDAMOT

yelverton@tegner.com

Leg. Fysioterapeut, Ellenbogen hjärnskakningsmottagning, Malmö

Victor arbetar på heltid vid Ellenbogens hjärnskakningsmottagning i Malmö, där han tar emot och behandlar patienter som lider av hjärnskakningar. Hans huvudsakliga fokus är att noggrant analysera och förstå orsakerna bakom varje patients specifika besvär för att kunna erbjuda en helhetsinriktad behandling.Victor har en bakgrund inom svensk karate och har tidigare uppnått betydande framgångar, inklusive 12 individuella SM-guld. Tyvärr tvingades han avsluta sin karriär på grund av en hjärnskakning år 2016. Detta personliga hinder väckte ett intresse hos honom att hjälpa andra i samma situation.

Yelverton Tegner

STYRELSELEDAMOT

niklas.marklund@med.lu.se

Leg läk., Specialist i Ortopedi, Professor emeritus, Helsingborg

Jag är läkare och specialist i allmän kirurgi och ortopedi. Skrev en avhandling om rehabilitering och funktionsvärdering av korsbandsskador. Har sedan mitten på 1980-taletengagerat mig i hjärnskaknings-problematiken i idrott framför allt inom ishockey. Var med och skapade det första handläggningsschemat 1987. Detta schema har under åren moderniserats och harmoniserar nu med de riktlinjer som utarbetats av bl.a. IOC och FIFA i den internationella ”Concussion in Sport Group”. Tillsammans med Bengt Gustafsson (idrottsläkare) och Lars Lundgren (sjukgymnast) skapade vi den sk. Hjärntrappan, som har blivit riktlinje för rehabilitering av hjärnskakning inom idrotten. Skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar om olika aspekter av hjärnskakning – epidemiologi – framför allt inom ishockey och fotboll; hjärnskademarkörer både i serum och i cerebrospinalvätska; långtidsaspekter; effekt av kylbehandling etc. och hållit många föredrag vid internationella kongresser. Varit med och utvecklat principen för kylbehandling av hjärnskakning med den s.k. Polar Cap.

Jag blev 2010 utnämnd till Professor och är sedan 5 år tillbaka emeritus. Har forskningssamarbete med Neurokirurgiska kliniken i Lund.

Läs mer

Henrik Zetterberg

STYRELSELEDAMOT

yelverton@tegner.com

Överläkare i klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Professor i neurokemi, Göteborgs universitet

Jag är klinisk kemist och professor i neurokemi vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har i många år intresserat mig för biomarkörer för hjärnskada. Vi har tagit fram biomarkörer för nervcellsskada och astrocytaktivering som fungerar i blod för att påvisa lite allvarligare hjärnskakningar.

kajsa.johansson@liu.se

doktortonu@telia.com

swaren@kth.se

Niklas Marklund

ORDFÖRANDE

Överläkare och professor i Neurokirurgi, Lunds Universitet

niklas.marklund@med.lu.se

Henrik Zetterberg

STYRELSELEDAMOT

yelverton@tegner.com

Överläkare i klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Professor i neurokemi, Göteborgs universitet

Kajsa Johansson

STYRELSELEDAMOT

kajsa.johansson@liu.se

Leg. Fysioterapeut, Docent i Fysioterapi, Linköpings Universitetet

Tönu Saartok

STYRELSELEDAMOT

doktortonu@telia.com

leg. läk, med.dr.Pensionerad överläkare i ortopedi, Visby

Mikael Swarén

STYRELSELEDAMOT

swaren@kth.se

Forskare i idrottsmekanik, Högskolan Dalarna

Yelverton Tegner

STYRELSELEDAMOT

yelverton@tegner.com

Leg läk., Specialist i Ortopedi, Professor emeritus, Helsingborg

Kontakta oss

KALENDER

Onsdagen den 22 maj 2024

Stockholm

SSCS Årsmöte 2024

Torsdag-fredag 23-24 maj GIH

Stockholm

SFAIMs Vårmöte 2024

Program och anmälan

11 Dec 2022, 14:00-19:00

Digitalt

Webbinarium Idrottsmedicin

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nisi scelerisque sit amet ut interdum integer dolor egestas. Urna etiam et egestas ac.

Anmäl dig här

11 Dec 2022, 14:00-19:00

Digitalt

Webbinarium Idrottsmedicin

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nisi scelerisque sit amet ut interdum integer dolor egestas. Urna etiam et egestas ac.

Anmäl dig här

11 Dec 2022, 14:00-19:00

Digitalt

Webbinarium Idrottsmedicin

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nisi scelerisque sit amet ut interdum integer dolor egestas. Urna etiam et egestas ac.

Anmäl dig här

11 Dec 2022, 14:00-19:00

Digitalt

Webbinarium Idrottsmedicin

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nisi scelerisque sit amet ut interdum integer dolor egestas. Urna etiam et egestas ac.

Anmäl dig här

Medlemsförmåner

Medlemskap i SSCS ger dig inblick i aktuell hjärnskakningsforskning.  Du får tillgång till verktyg för medicinska bedömningar och tillgång till  riktlinjer för diagnostik och handläggning av idrottare med hjärnskakning. 300kr/år. Swedish Sports Concussion Society är en delföreningen inom ”Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin” (SFAIM). Du kan välja att enbart vara medlem i SSCS eller att lägga till ditt medlemskap i SSCS som delförening när du väljer önskat medlemskap på SFAIM:s hemsida.

Håll koll på relevanta erbjudanden om utbildningar och konferenser

Få tillgång till forskning gällande idrottsrelaterad hjärnskakning

Samlad tillgång till specialidrottsförbundens hjärntrappor

Bedömningsverktyg

Bli medlem här